Mindfulness

Mindfulness-menetelmän avulla voi lisätä hyvinvointia ja stressinhallintaa.  Hyväksyvä, tietoinen läsnäolo herättää ihmisen olemaan nykyhetkessä ja aistimaan sitä tietoisesti sellaisena kuin se on.  Mindfulness-tunnilla tehdään ohjattuja istuma- ja kehomeditaatioita.  Tunti sisältää lempeää liikettä hengityksen tahdissa.  Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta.