TNV on Nuori Suomi Sinettiseura

Nuori Suomi Sinettiseurat ovat nuorisourheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet tunnustuksen laadukkaasta nuorisotoiminnasta. Nuori Suomi Sinetin seuralle voi myöntää lajiliitto. Sinettikriteerit varmistavat laadukkaan lasten ja nuorten toiminnan urheiluseurassa. Sinetti on seuralle tärkeä merkki hyvin tehdystä työstä nuorten ja lasten liikunnan parissa.

Mitä Nuori Suomi sinetti vaatii?

Nuoren Suomen Sinettiseuran tulee täyttää erityyppisiä kriteereitä laadukkaassa sinettitoiminnassaan. Jokaisessa lasten ja nuorten ryhmässä on tehty pelisäännöt ja kausisuunnitelma, jotka palautetaan Nuoreen Suomeen. Myös ohjaajat tekevät yhteiset pelisäännöt siitä miten he toimivat esimerkillisinä ohjaajina jumppareilleen. Seuralla tulee olla kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja –tavoista. Sinettiseurassa toiminta on monipuolista ja kasvatuksellista ja jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta pidetään huolta.

Koulutetut ohjaajat

Ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen ja seura huolehtii myös jatkokoulutuksesta. Sinettiseuran toiminta perustuu lasten ja nuorten monipuoliseen ja kasvatukselliseen ohjaamiseen, jossa jokaisesta jumpparista huolehditaan. Seurasta tulee löytyä myös nuorisotoiminnan organisoinnista vastaava henkilö.

Lisää tietoa arvokkaasta Nuori Suomi sinetistä löydät täältä.