Ammattivalmentajaseminaarissa kuultiin innostavia puheenvuoroja

Joulukuisena sunnuntaipäivänä 9.12.2012 Energymin tiloissa järjestettiin seuran sisäinen Ammattivalmentajaseminaari. Tilaisuus tarjosi laadukkaan kattauksen eri puheenvuoroja ammattivalmentajan arjesta ja tarpeellisuudesta. Lämmin kiitos mielenkiintoisista esityksistä SVS-seurojen päävalmentaja Iiris Rifille, Vantaan voimisteluseuran päävalmentaja Liisa Alhqvist-Lehkosuolle ja kokeneelle urheiluseurakentän toimijalle Saara-Sofia Sutelalle sekä TNV:n Taru Thorburnille, Laura Nikkaselle ja Anni Aholalle.

Iiris Rif ja Liisa Alhqvist-Lehkosuo toivat esiin, mikä rooli päävalmentajilla ja ammattivalmentajilla on heidän kotiseuroissaan. Molempien puhujien seuroissa päätoimisia valmentajia on ollut jo kauan ja tällä hetkellä useita. Puhujat toivat mielenkiintoisesti esiin, mitä kipupisteitä matkalla päätoimiseen valmentajuuteen on kohdattu ja toisaalta mitä positiivista askeleen ottamisesta on seurannut. Kuulijat saivat hienoja konkreettisia esimerkkejä siitä, miten päätoimisen valmentajan toimenkuva voidaan esimerkiksi rakentaa.

Saara-Sofia Sutela keskittyi puheenvuorossaan ammattivalmentajuuteen harrastesektorin ja koko seuran kehittämisen kannalta. Hän toi esiin mm. lajiliitossa ja liikuntalautakunnassa kuulosteltua seuratoiminnan kentältä tulevaa sanomaa ja urheiluseuratoiminnassa tapahtuvia muutoksen suuntia. Urheiluseuroissa työmäärä ja vaatimukset kasvavat, mutta aikaa ja resursseja vapaaehtoiseen seuratoimintaan on käytössä vain rajallisesti. Saara-Sofia toi esiin, että harrasteliikunnan ja kilpaurheilun väliin ei tule rakentaa vastakkainasettelua. Niiden välillä ole ristiriitaa – päätoimisella valmentajuudella on annettavaa koko seuralle ja harrastesektorille.

Lopuksi vielä TNV:n valmennussektorin valmennusvastaavat Laura Nikkanen ja Anni Ahola sekä toiminnanjohtaja Taru Thorburn esittävät TNV:n tasolla kiteytyksiä siitä, miten päivän ajatukset voisivat olla toteutettavissa TNV:n mittakaavassa. Taru Thorburnin mukaan ”päivän keskustelut vahvistivat johtokunnan tekemää päätöstä, että päätoiminen valmentaja palkataan TNV:n tulevaisuudessa, jos talous sen mahdollistaa.”

Seminaari oli  jopa väärä nimi tapahtumalle – kyse oli ehkä enemmänkin kokouksesta, jossa on paikalle olleet pääsivät kuuntelemaan asiantuntijoiden näkemyksiä päätoimisesta valmentajuudesta ja keskustelemaan TNV:n tulevaisuuden tarpeista. Päivän aikana nähtiin ihania TNV:n voimisteluesityksiä: kiitos Minalle, Julialle, Vanessalle, Emmalle, Aidalle, Emilialle ja Glitterien joukkueelle ilmeikkäistä esityksistä.

Kiitos kaikille onnistuneen tapahtuman mahdollistaneille!