TotalBody

Tunnilla käydään koko kehon suuret lihasryhmät monipuolisesti läpi joko käyttäen oman kehon painoa tai välineitä apuna käyttäen. Tunti ei sisällä askelsarjoja ja sopii kaikille.