TNV – yli satavuotias kokenut, mutta alati uudistuva suunnannäyttäjä

TNV 1906-2011

Turun Naisvoimistelijoiden matka yli sadan vuoden aikana on ollut kiehtova. Seuran perustajajäsenet halusivat levittää omana aikanaan vielä uutta ja harvinaista naisten liikunta-aatetta eteenpäin. He eivät varmastikaan olisi uskoneet millaisen suosion naisvoimistelu ja TNV tulevat kokemaan ja miten monipuolista tarjontaa tämän päivän naisvoimisteluseura järjestää.

Ensimmäiset viisikymmentä vuotta

Naisvoimistelutoiminta oli käynnistynyt Suomessa jo 1870-luvulla. Kuitenkin valtaosa maassa toimineista seuroista oli ruotsinkielisiä, niin myös kaikki Turussa toimineet yhdistykset. Kielikysymys kannustikin turkulaisnaisia oman seuran perustamiseen. TNV:n perustava kokous pidettiin syyskuun 15. päivänä 1906. Perustajajäseniä oli 16 ja harjoituksia päätettiin pitää kaksi kertaa viikossa. 1920-luvulle saakka seuran jäsenmäärä pysyi vain muutamassa kymmenessä.

Sotavuosina voimistelu antoi naisille voimaa

Sotien välisenä aikana luotiin pohjaa monille toimintamuodoille ja perinteille mm. tyttötoiminta käynnistettiin vuonna 1929, näytöstoiminta aloitettiin ja vuonna 1933 hankittiin seuralle oma kesäkoti Havulinna.  Voimistelijat oli näinä välivuosina jaettu ylä- ja alaosastoon osaamistason mukaan. Ensimmäinen virallinen ulkomaanmatka on tehtiin vuonna 1930 Tukholman voimistelujuhlille. Sotavuosina, 1940-luvun alussa, toiminnan painopiste siirtyi hyvinvoinnin tuottamisesta omille jäsenille, sodassa olevan kansan auttamiseen. Erityisesti seuran jäsenet pyrkivät auttamaan sotasairaaloiden potilaita, sotaorpoja ja osallistumaan evakkojen elämäntilanteen helpottamiseen.

Ensimmäisinä rauhan vuosina toiminta laajenee

TNV:n jäsenmäärä kasvoi heti ensimmäisenä rauhanvuotena 469 jäseneen. Toimintaa laajennettiin mm. lisäämällä tytöille suunnattua toimintaa, esimerkiksi telinevoimistelua. Seuran organisaatiota kehitettiin ja 12 henkisen johtokunnan rinnalle tuli Havulinna-, huvi-, tyttötyö-, retkeily-, kansantanhu-, ja urheilumerkkijaokset. Seuran 45-vuotis juhlien aattona vuonna 1951 perustettiin, SNLL:n järjestyksessä viides, Uskollisuuden Kilta.

50-70 -luvulla TNV kasvoi suureksi seuraksi

Kuntoliikuntaharrastus kasvatti Suomessa suosiotaan kun tutkimustieto lisääntyi. TNV halusi tarjota voimistelua mahdollisimman suurelle määriä naisia ja alkoi viedä toimintaa eri puolille Turkua nouseville lähiölle. Haluttiin myös olla kiinni ajan virtauksissa.Vuonna 1963 otettiin käyttöön kuntovoimistelu-nimike ja vuonna -78 jytäjumppa. Alussa voimisteltiin elävän säestyksen tahdissa, mutta 60-luvulla tuli magnetofonin käyttö saleilla yleiseksi. TNV osallistui jo vuonna 1950 ensimmäisiin kilpailuihin. TNV oli kasvanut vuonna 1973 SNLL:n suurimmaksi seuraksi. 1960- ja 1970 lukujen vaihteessa heräsi ajatus omien tilojen hankkimiseksi. Vuonna 1973 hankittiin Koulukadulta 72 neliön kaksio, johon otettiin aluksi vuokralaiset. Mutta vasta kymmenen vuoden kuluttua pystyttiin huoneisto ottamaan kokonaan seuran toimisto- ja kokoustilaksi. 1960 ja -70 luvuilla järjestettyihin Gymnaestradoihin osallistui muutama seuran jäsen.

80-luvulla aerobicattiin

Aerobic aloitettiin vuonna 1983 SNLL:n seuroista ensimmäisenä.  Ajatus tästä saatiin Frankfurtin näytösmatkalta ja tuntien ohjaajina toimivat esiintymisryhmän tytöt vuorotellen. TNV:n toiminta kaiken kaikkiaan ammattimaistui 80-luvulla ja vuoden 1981 alusta seuran ensimmäisenä, aluksi osa-aikaisena toiminnanjohtajana aloitti Sinikka Suovanen.  Seuran jäsenmäärä oli noussut 2000:een ja seuraavien viidentoista vuoden aikana jäsenmäärä kaksinkertaistui ollen 1995 yli 4000. 80-luvulla esiintymismatkoja ulkomaille tehtiin vuosittain. Vierailtiin useaan otteeseen Saksassa, Tanskassa ja Portugalissa. Pisimmät näytösmatkat tehtiin Japaniin vuonna 1988, Kanadaan vuosina 1989 ja 1995, Kiinaan vuonna 1992 ja Kanarian saarille vuosina 1988, 1990, 1992. Tilavampi kerho- ja toimistotila ostettiin vuonna 1988 Uudenmaankadulta. Jo vuonna 1927 oli seuralle saatu ensimmäinen oma lippu, joka palveli juhlissa ja kisoissa yli 60 vuotta, siirtyäkseen juhlavitriiniin vuonna 1994 kun uusi tyylikäs lippu vihittiin käyttöön.

Vuosituhannen vaihdos ja oma liikuntakeskus – Energym

Omat liikuntasalit, joiden yhteydessä on toimistotilat, ostettiin vuonna 2005 ja tällöin aloitti TNV:n liikuntakeskus Energym toimintansa. Maailma muuttuu kovaa vauhtia. Pysyäkseen ajan hermolla seura tarvitsee ulkopuolisia yhteyksiä. TNV:llä on kautta vuosikymmenien ollut hedelmällistä yhteistyötä erilaisten ystävyysseurojen kanssa. Myös seuran johtohenkilöiden aktiivinen osallistuminen liiton, aluksi SNLL:n ja sittemmin SVOLI:n hallituksen ja liiton eri työryhmien toimintaan sekä piirin ja alueen toimintaan on tuonut mukanaan uusia tuulia ja ajatuksia.

Menestystä, mitaleja ja kunniamainintoja

Erityisesti kansainvälinen esiintymis- ja kilpailutoiminta kiihtyi 2000 -luvulle tultaessa: Kanarian saarille on matkustettu esiintymään 2006 ja 2008, joukkuevoimistelun naisten Phantom -joukkue matkusti kilpailemaan useisiin kansainvälisiin kisoihin vuosina 2004 ja 2005 ja seuran rytmiset voimistelijat ovat kisanneet säännölisesti tasokkailla kansainvälisillä areenoilla vuodesta 2008 alkaen. Nykyään TNV:n valmennusryhmäläiset kilpailevat vuosittain joukkuevoimistelu-, rytmisen voimistelun ja tanssin kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa ja osallistuvat myös erilaisiin edustustapahtumiin.  Menestystä, mestaruuksia, mitaleja ja kunniamainintoja on saavutettu runsain mitoin koko TNV:n historian aikana. Valtakunnallisissa kilpailuissa on naisten joukkue voittanut vuosina -80,-82 ja -94. Tyttösarjoissa on valtakunnan tasolla tullut kultaa vuosina 1986, -88, 2001, 2003 ja 2008.  Vuonna 2005 Phantom -joukkue oli joukkuevoimistelun MM -kisoissa 6.

Yli sata vuotta on TNV:n toiminut menestyksellä turkulaisten naisten hyvinvoinnin tukijana mielekkään liikuntaharrastuksen avulla.

Lähteet:

  • Merisalo, S. 2006. Tämmöttös Naise Voimisteleva. Turun Naisvoimistelijat ry. 1906-2006.
  • Turun yliopiston Digipaino.
TNV:n valiojoukkue vuonna 1916: asentoja ja täsmällisyyttä TNV:n edustusjoukkue ensimmäisen oman lipun ympärillä

Vuoden 1947 Suurjuhlille TNV:läiset saivat johtokunnalta tiukat käyttäytymisohjeet

1950-luvulla liike virtasi harmonisesti ja esteettisesti

1989 Torontossa lehdistö oli polvillaan TNV:n edustusjoukkueen edessä

TNV:n naisten edustusjoukkue valloittamassa Kinaa vuonna 1992

Vuonna 2005 Phantom joukkuevoimistelun MM-kisoissa

Vuonna 2011 HämVS-TNV yhteispallojoukkue voitti rytmisen voimistelun naisten joukkuekilpailun Suomen mestaruuden!