Toimintalinja

Tämä on Turun Naisvoimistelijat ry:n (TNV) toimintalinja vuosille 2016-2019.

Toimintalinjassa määritetään seuran arvot, käytännön toimintamallit sekä seuran tarjoamat palvelut.  Toimintalinja päivitetään 3 vuoden välein.

 

Visio ja Missio

Visio: TNV – laadukasta harraste- ja valmennustoimintaa kaikille hyvässä seurassa

Missio: TNV – terveyttä edistävää harrastetoimintaa ja tasokasta valmennustoimintaa lähellä jokaista

 

Tavoitteet

TNV:n seuraavien vuosien tärkeä tavoite on vakaan talouden säilyttäminen hyvien toimintaedellytysten ylläpitämiseksi.  Jäsenille on pystyttävä tarjoamaan ensiluokkaiset tilat ja laadukasta liikuntatoimintaa.   Vakaa taloudellinen tilanne auttaa myös markkinoinnin ja yritysyhteistyön kehittämisessä.

TNV:n pyrkimys on seuraavan kolmen vuoden aikana lisätä tunnettuuttaan alueellisesti. TNV tarjoaa laadukasta harrasteliikuntaa ja tasokasta valmennustoimintaa.  

Jäsenmäärä kasvaa,  ja kilpavoimistelijat menestyvät niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.  Seuran rytmisen voimistelun edustajat valmentautuvat kansainvälisiin kisoihin Voimisteluliiton tuella.

 

Arvot

Valinnanvapaus: TNV haluaa tarjota liikuntaa mahdollisimman monipuolisesti, jotta jokainen löytää itselleen sopivan harrastuksen voimistelun parissa.  Autamme löytämään oikeantasoisen ryhmän.  Kaikilla jäsenillä on myös vapaus vaihtaa ryhmäänsä.

Ihmisläheisyys: TNV:n tunneille on helppo tulla. Henkilökunta auttaa tarvittaessa ja opastaa uusia jäseniä.  Kaikkien työpanosta TNV:n hyväksi arvostetaan; valmentajat, ohjaajat ja vapaaehtoiset ovat kaikki yhtä tärkeitä.  Ilman innokkaita jäseniä, työntekijöitä tai vapaaehtoisia, ei olisi seuraakaan.  Harraste- ja valmennustoiminta toimivat yhteistyössä toisiaan tukien ja auttaen.

Laadukkuus:  TNV:n tarjonta on laadukasta ja monipuolista.  Ohjaajat ovat koulutettuja ja kouluttautuvat jatkuvasti.  Tuntitarjonnassa on jatkuvasti uutuuksia sekä kestoklassikoita.  Valmennustoiminta on tasokasta, määrätietoista ja tuottaa menestyksekkäitä joukkueita sekä yksilövoimistelijoita.

Toimintatavat

YLEINEN TOIMINTA

TNV on rekisteröitynyt yhdistys ja toimii yhdistyssääntöjen mukaisesti.

Toiminnasta vastaa johtokunta, jonka jäsenet ovat vapaaehtoisia seuran jäseniä. Jäsenmaksuista päättää sääntöjen mukaisesti vuosikokous, ja valmennusryhmien harjoitusmaksuista vuosikokouksen valtuuttamana seuran johtokunta.

TNV järjestää vuosittain näytöksiä, joissa seuran kaikki ryhmät pääsevät esiintymään.

Muidenkin tapahtumien ja kilpailujen järjestämisellä hankitaan varoja mm. lasten valmennustoimintaan. Tällöin TNV tarvitsee voimistelijoiden vanhempien ja jäseniensä apua, sillä kaikki tapahtumat järjestetään talkootyönä.  

TNV osallistuu myös voimistelun suurtapahtumiin niin Suomessa kuin ulkomaillakin.  Suurtapahtumiin osallistuttaessa varainkeruu järjestetään erikseen.

Kevät- ja syyskauden alussa järjestetään valmentajille ja ohjaajille tarkoitettu starttipalaveri, jossa käydään läpi tulevan kauden toiminta, käytännön ohjeistukset sekä jaetaan ideoita.  

Syksyisin järjestetään kehittämispäivä, johon osallistuvat työntekijät, johtokunta sekä kaksi tai kolme edustajaa jokaisesta pääsektorista (aikuisten liikunta, lasten ja nuorten harrasteliikunta, kilpailu- ja valmennustoiminta) sekä Uskollisuuden Killasta.  Suunnittelupäivässä luodaan runko seuraavan vuoden toimintasuunnitelmalle ja päätetään jokavuotisesta teemanostosta.

TNV lähettää jäsenilleen kolme kertaa vuodessa jäsentiedotteen sekä kerran kuukaudessa ohjaajille ja valmentajille tarkoitetun kuukausitiedotteen.  Lisäksi kaikista ajankohtaisista uutisista, muutoksista kuten saliperuutuksista ja tapahtumista kerrotaan TNV:n nettisivuilla ja Facebookissa.  TNV:n valmentajilla ja ohjaajilla on pääsy TNV:n extranettiin, jossa on ohjaajille ja valmentajille tarkoitetut materiaalit kuten ohjaajapäiväkirjat, kausisuunnitelmapohjat, kulukorvauslomakkeet jne.

TNV tukee ohjaajiaan ja valmentajiaan heidän tekemässään työssä.  Mahdolliset ongelmatilanteet ratkotaan ensisijaisesti ryhmän sisällä keskustellen asianomaisten kanssa valmentajan tai ohjaajan johdolla.  Jos laajempia ongelmia syntyy, otetaan ensin yhteyttä sektorin vastaavaan, joka tarvittaessa tuo ongelmatilanteen johtokunnan käsiteltäväksi.  Kukin ongelmatilanne ratkaistaan tapauskohtaisesti, kaikkia osapuolia kuullen.

TNV ottaa vastaan palautetta jäseniltään ja pyrkii huomioimaan toiveet parhaansa mukaan.  Palautetta voi antaa seuran nettisivujen kautta  tai Energymin aulassa olevaan palautelaatikkoon.  Kaikki palautteet luetaan ja tarvittaessa niihin vastataan joko toimistohenkilökunnan tai johtokunnan toimesta.  Lisäksi TNV toteuttaa jäsenilleen Valon tarjoamia palautekyselyitä.

Kaikki seuran järjestämät tapahtumat ja kilpailut sekä kisamatkat ovat päihteettömiä.

 

AIKUISTEN LIIKUNTA

TNV on Priima – aikuisliikunnan laatuseura.  Priima – seura on Suomen Voimisteluliiton jäsenseura, joka panostaa aikuisten terveys- ja kuntoliikunnan laadukkaaseen tarjontaan. TNV on sitoutunut pitkäjänteiseen, jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja tarjoaa laadukkaita aikuisten tunteja niin aloittelijoille kuin edistyneemmillekin liikkujille.  Aikuisten liikuntatarjonta on laajentunut vuosi vuodelta. Toimintaa uudistetaan jatkuvasti ja kestosuosikkien rinnalle tulee joka kevät ja syksy muutama uutuus.

 

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA

TNV on Valon sinettiseura.  Sinettiseuratoiminta on Valon ja urheilun lajiliittojen yhteinen toimintamalli, joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle – lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle sekä lapsuuden kunnioittamiselle. Toimintaa määrittelevät Valon laatimat sinettikriteerit.  Lisäksi Suomen Voimisteluliitolla on näitä tarkentavia kriteereitä.  Suomen Voimisteluliitto on luonut maamme johtavia lapsilähtöisen liikunnan toimintamalleja, joiden pohjalta TNV:n lasten ja nuorten ryhmät toimivat.  

Pelisäännöt

Seuran jokainen voimisteluryhmä kirjaa lasten ja vanhempien osalta pelisäännöt vuosittain.  Kaikki pelisäännöt kootaan yhteen ja lähetetään kootusti Valolle.  Pelisäännöt säilytetään Energymillä, joten niihin voidaan tarvittaessa palata ja uudet ohjaajat voivat ottaa niistä mallia.  TNV sitoutuu myös omalta osaltaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattamiseen niin valmentajien, ohjaajien kuin johdonkin osalta.

TNV:n kokoama ideapankki on kaikkien TNV:n ohjaajien ja valmentajien hyödynnettävissä TNV:n extranetissä.  TNV hyödyntää myös Suomen Voimisteluliiton tuottamia valmiita materiaaleja kuten ohjaajaoppaita, voimistelupasseja ja ohjaajapäiväkirjamalleja.

Valmennustoiminta

TNV panostaa kilpailu- ja valmennustoimintaan jo varhaisesta vaiheesta asti  lapsen kehitystä kunnioittaen.  TNV tarjoaa lapsille ja nuorille tasokasta valmennusta, lajeina rytminen ja joukkuevoimistelu sekä tanssi.  Jokaisella valmennusryhmällä on valittu joukkuejohtaja, joka yhdessä valmentajan kanssa vastaa kisamatkoista, varainkeruusta ja joukkueen yhteisistä tapahtumista.  Valmentajat järjestävät joukkueen jäsenten vanhemmille tarvittaessa vanhempainiltoja.

Valmennustoiminnan kehittämiseksi on perustettu erillinen kehittämistyöryhmä.

ORGANISAATIO

Toimintaa ohjaa johtokunta, jossa on puheenjohtajan lisäksi yhdeksän varsinaista ja yksi varajäsen.  Johtokunnassa on seuraavat vastuualueet: aikuisten liikunta, lasten ja nuorten harrastetoiminta, kilpailu- ja valmennustoiminta sekä uskollisuuden kilta.

Johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä rahastonhoitaja muodostavat johtoryhmän, joka kokoontuu tarvittaessa valmistelemaan johtokunnan kokouksessa käsiteltäviä asioita tai tekee päätöksiä johtokunnan valtuutuksesta.

Erilaisia työryhmiä perustetaan tilanteen niin edellyttäessä.

TNV:llä on palkattuja työntekijöitä, joiden esimiehenä toimii toiminnanjohtaja.

 

LAJIT

TNV:n kattava lajitarjonta ja valmennusryhmät saattavat hieman vaihdella vuosittain. Päivitetyt lajitarjonnat löytyvät TNV:n nettisivuilta seuraavien linkkien kautta

Lapset   Nuoret   Aikuiset   Perheet   Seniorit   Joukkuevoimistelu

Rytminen voimistelu   Tanssivalmennus