Lasten ja nuorten tuntikuvaukset

Akrobaatit (6-8v)

Ryhmässä harjoitellaan parkour-ja akrobatiataitoja, kuten lentokuperkeikkoja, hyppyjä ja kärrynpyöriä osallistujien taitotason mukaisesti edeten.

DanceKids (4-6v ja 7-8v)

Tanssitunti koostuu luovista ja fyysis-motorisista harjoituksista ja tanssilajien tekniikoiden perusteista. Tunnit kehittävät kehonhallintaa ja eri musiikkityylien rytmin oppimista sekä tilan hahmottamista.

DanceMix (9-12v ja 13-15v)

DanceMix -tunnilla yhdistyvät helpot ja mukaansatempaavat tanssilliset koreografiat sekä tanssin energia. Kauden aikana kokeillaan eri tanssilajeja hyvällä meiningillä musiikista ja liikkeestä nauttien.

Satubaletti ja alkeisbaletti 
(3-4v, 4-5v, 5-6v, 7-8v, 8-10v)

Tunneilla pyritään kehittämään lapsen perusliikkumistaitoja klassisen baletin perusteiden kautta. Tunnin tarkoituksena on lapsen kokonaisvaltaisen kehittymisen tukeminen musiikin ja luovan liikkeen keinoin.

Satujumppa (3-5v)

Liikunnan perustaitojen sekä ryhmässä toimimisen harjoittelua leikin, lorujen ja satujen maailman kautta.

Satusirkus (3-5v)

Tunneilla harjoitellaan sirkuksen keinoin mm. koordinaatiota, motoriikkaa, keskittymistä ja yhdessä toimimista.  Lasten luovuus on olennainen osa tuntien sisältöä, kun keksitään esimerkiksi mitä eläimiä sirkuksessa on ja kuinka ne liikkuvat. Samalla tutustutaan sirkuslajeihin kuten jongleeraus, tasapainoilu ja akrobatia.

Sporttiklubit

Sporttiklubi 3-6v & 5-7v
Tytöille ja pojille suunnattu sporttinen tunti, jossa tutustutaan monipuolisesti liikuntaan. Sporttiklubissa liikutaan eri tavoin, teemoin ja harjoitellaan erilaisia perusliikkeitä. Tavoitteena on oppia myös ryhmässä toimimista leikkien ja erilaisten pelien avulla. Lapsen ketteryys, motoriikka, tasapaino ja sosiaaliset taidot kehittyvät varmasti Sporttiklubilla.

Syksyllä 2020 Sporttiklubiryhmät on yhdistetty yhdeksi ryhmäksi, 3-6v.

Voimistelu koulu Estetical junior (8-13v)

Tyttöjen esiintyvä voimisteluryhmä, johon kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.  Ryhmässä kehitetään voimistelutaitoja, joita suunnitellaan koreografioita esiintymisiin.  Esteticalin tavoitteena on saada onnistumisen elämyksiä toisia kannustaen.

Voimistelukoulu Estetical Nuput (5-7v)

Estetical Nuput on monipuolista liikuntaa, joka kehittää ja vahvistaa lapsen motorisia perustaitoja.  Samalla opitaan voimistelun alkeita.  Tunneilla tutustutaan myös erilaisiin välineisiin ja temppuillaan – pelejä ja leikkejä unohtamatta.